Fotografijų galerijos

Pirmasis privatus darželis Slengiuose – „Ankstyvosios edukacijos centras“

2022/04/01 11:46
Reda Baltinaitė
Skaitymo laikas: 7 minutės
202

Slengiuose mažiesiems lankytojams duris netrukus atvers naujas privatus darželis „Ankstyvosios edukacijos centras“. Šiuo metu pastatytame darželio pastate vyksta baigiamieji įkurtuvių darbai. Gaminami lauko ir vidaus baldai, prasideda lauko tvarkymo darbai.


Kaip tinklapiui „Gargždai United“, teigė Dalius Židonis, „Ankstyvosios edukacijos centro“ savininkas, o taip pat ir klubo „Karate visiems“ vadovas, „Slengių bendruomenės“ pirmininkas, vaikams bus pasiūlyta unikali ir įdomi ugdymo programa, erdvios ir jaukios patalpos ugdymui, žaidimams ir bendravimui.
Darželyje „Ankstyvosios edukacijos centras“ veiks menų, laboratorijos klasės bei sensorinis kambarys. Tai atskiros erdvės, kuriose vaikai galės tyrinėti pasaulį, piešti, muzikuoti. Sensoriniame kambaryje bus skatinamas ugdytinių pasitikėjimas ir atsipalaidavimas, galimybė mėgautis erdvės, laiko pojūčiais.
„Ankstyvosios edukacijos centras“ lankytojus naujame darželyje pasitiks jau rugpjūčio mėnesį. Ugdytinių registracija vyksta telefonu: +370 (661)61400 ir Facebook puslapyje „Ankstyvosios edukacijos centras“.

Ugdymui – šiuolaikiškos programos
Pasak D. Židonio, centras ugdys vaikus vadovaudamasis S.T.R.E.A.M. – emocinio (intelekto) ugdymo bei sveikatingumo programomis, kurios bus siejamos per kontekstinį ugdymą.
„Naudojant šį metodą, vaikai per ugdymą keliauja sisteminga kryptimi, tai darydami sąmoningai – įsisavina teorines žinias, jas pritaiko praktikoje ar eksperimentuoja. Ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais kultūriniais jos pokyčiais. Bus siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys jam būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. Nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste. Kuriamos ugdymo situacijos artimesnės realiam gyvenimui, – pasakojo D. Židonis. – Dauguma priešmokyklinių įstaigų iki šiol orientuojasi į S.T.E.M. (science, technology, engineering, mathematics) – mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką, kad lavintų vaikų kūrybiškumą. Mūsų „Ankstyvosios edukacijos centras“ žengia žingsnį į priekį ir supranta, kad kūrybiškumą, loginį mąstymą ir pasaulio pažinimą ankstyvuoju periodu padeda lavinti ne tik tikslieji mokslai, bet ir raidžių pažinimas, meilė knygai ir to pasekoje skaitymas (R – reading, skaitymas), bei meninis lavinimas (A – arts, menai) – piešimas, lipdymas, tapyba, muzika, šokiai ir judesys – netgi tokie tradiciniai kovos menai, kaip karate. Todėl orientuojamės į naujausią metodiką – S.T.R.E.A.M.“, – teigė naujo darželio savininkas.

Kas yra S.T.R.E.A.M.?

S – Mokslas (Science)
T – Technologijos (Technology)
R – Skaitymas/rašymas (Read/writing)
E – Inžinerija (Engineering)
A – Menai (Arts)
M – Matematika (Mathematics)


Darželinukams – ir inovatyvios ugdymo erdvės
Pasak D. Židonio, S.T.R.E.A.M. metodika unikali tuo, kad, ypač ankstyvuoju vaiko raidos periodu, mokslas, technologijos, inžinerija bei matematika (S.T.E.M.) gali atskleisti vaiko kūrybiškumą pilnai įtraukiant dar ir meninio lavinimo bei skaitymo įgūdžius. S.T.R.E.A.M. ugdymas svarbus, nes darželyje vyksta ypač intensyvi vaiko kognityvinė raida, taip pat per patyriminį pažinimą vaikas lavina smulkiąją ir stambiąją motoriką. S.T.R.E.A.M. filosofija sudaro ugdymui palankią ir patrauklią mokymosi aplinką (mini laboratorijos ir pan.), aprūpintą inovatyviomis mokymo priemonėmis.
„Drauge su patraukliai ir moderniai įrengtomis grupės patalpomis mūsų darželyje yra suplanuotos ir įrenginėjamos atskiros erdvės: S.T.E.M. laboratorija, menų kambarys ir netgi skaitymo zonos. Šalia kūrybinio lavinimo „Ankstyvosios edukacijos centre“ didelis dėmesys bus skiriamas lavinant emocijų pažinimą ir valdymą. Emocinis (emocinio intelekto) ugdymas – svarbu. Mūsų centre tikima, kad kiekvienas vaikas turi mokytis būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus. Todėl mūsų darželyje bus atskira erdvė – sensorinis kambarys, kuriame vaikai galės nusiraminti, atsipalaiduoti, tyrinėti. Saugioje, patogioje aplinkoje pagrindinius pojūčius skatins muzika, šviesos efektai, švelnus vibravimas. Tai ypač aktualu mažiausiems darželio nariams, nes sensorinių pojūčių lavinimas palengvina perėjimą iš namų aplinkos į darželio erdvę“, – pasakojo D.Židonis.


Pasitelks japonų metodiką
Darželyje vaikų ugdymui bus naudojamos ir rytų, daugiausiai japonų, metodikos, tokios kaip „Kimoch‘is“. „Kimoch‘is“ japonų kalba reiškia jausmą. Pasak D. Židonio, socialinio emocinio intelekto programa „Kimoch‘is“ – paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas.
Septyni kimočiai – tai personažai, pasižymintys ne tik skirtingais pomėgiais, bet ir asmenybės bruožais. Vieni iš jų yra drovūs, kiti grupės lyderiai, kiti išsiskiria dar kitais bruožais.
Pasak darželio įkūrėjo, Rytų kultūroje tikima (ir mokslas tai patvirtina), kad emocinis intelektas itin lavėja per piešimą, lipdybą, tapybą, muziką, judesį, šokius, vaidybą ir tradicinius kovos menus, todėl darželyje yra atskira erdvė menams: piešimui, tapybai, muzikai. Mokymo erdvės yra spalvingos ir kiekvienoje iš jų yra galimybė atsiskleisti kūrybingumui.
Už 100 metrų nuo naujojo darželio savininkams priklauso ir erdvi, 400 kv. m. salė, kur vaikai galės sportuoti, šokti, vaidinti, rengti pasirodymus tėveliams bei švęsti šventes.

Sveikatingumą ugdys per judesį
D. Židonio įsitikinimu, gyvenime nėra brangesnio dalyko už sveikatą, todėl darželyje išskirtinis dėmesys bus skiriamas sveikatingumui per judesį.
„Darželis ne tik turi didelę lauko erdvę judėti, lauko žaidimų aikštelę, bet ir salę, kurioje, net 150 kv. m. išklota tatamiu (minkšta danga), kad vaikai išmoktų teisingai atlikti gimnastikos pratimus bei įgytų taisyklingą laikyseną. Kuo anksčiau vaikai išmokomi struktūrizuotai ir taisyklingai judėti, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas noriai sportuos ir lankys sporto būrelius, norės konkuruoti ir džiaugtis judesio teikiamais privalumais: sveikata, greita reakcija, sveika kūno laikysena, tolerancija stresui bei turės pakankamai energijos įveikti dienos iššūkius. Darželyje vyks choreografijos, gimnastikos, lengvosios atletikos ir tradicinių kovos menų (karate) užsiėmimai vaikams,“- pasakojo jis.
Darželyje planuojama dirbti pagal individualią programą, parengtą vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų nuostatomis.

Darželį kuria šeima
Pasak D. Židonio, „Ankstyvosios edukacijos centro“ tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, padėti jam įgyti kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines vaiko galias.
„Humanistinio ugdymo procese vadovaujamasi abipusio supratimo, pasitikėjimo, kūrybinės kantrybės, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo bei atjautos principais. Savo veikloje sieksime įgyvendinti pagrindinį humanistinės pedagogikos principą – kiekvieno asmens vertės pripažinimas ir pagarba jam, asmens pasirinkimo laisvė ir atsakomybė. – teigė jis. – Kaip darželio įkūrėjai ir savininkai tikime, kad didžiausias turtas yra šeima ir valstybė. Suprantame, kad tėveliai nori jaustis saugiai, vesdami vaiką į darželį, žinoti, kas yra savininkai, koks jų požiūris į gyvenimą bei mokslą, todėl esame atviri, darželio bendruomenei pasakosime visą savo šeimos istoriją. Mes tikime, kad tiek tėveliai, tiek pedagogai galės jaustis pas mus saugiai ir jaukiai, ir kad mūsų siūloma programa bus įgyvendinta, o ne liks tik gražiais žodžiais reklamoje. Šis darželis yra kuriamas Židonių šeimos, kaip tęstinumas mūsų visos giminės tikslų, kurios gyvenimo veikla yra glaudžiai susieta su pedagogika, mokslu ir švietimu,“ – sakė D. Židonis.


Vaikams – bene kokybiškiausias ugdymas
Naujojo darželio „Ankstyvosios edukacijos centro“ ugdymo vadove dirbs Rūta Prunskaitienė, kurios veiklos kredo – būti mokytoja ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.
R. Prunskaitienė neslėpė, kad pašaukimą mokytojauti pajuto nuo pat mažumės.
„Nemaža patirtis muzikiniame kelyje nulėmė studijų VDU (tuo metu Vilniaus pedagoginis universitetas) kryptį. Baigusi studijas, nusprendžiau dirbti su vaikais darželyje. Ilgametė darbo patirtis A. Landsbergienės sukurtos sistemos darželyje, suteikė galimybę tobulėti ne tik kaip pedagogei, bet ir kaip asmenybei, taip pat davė stimulą tobulėti ir siekti daugiau. Tad vėliau dirbau naujai įkurtuose darželiuose Klaipėdos rajone – šios patirtys buvo labiau susijusios su ugdymos(-si) krypčių ir strategijų formavimu, erdvių funkciniu įrengimu bei personalo mokymais. Savarankiškai domiuosi naujausiomis metodikomis bei dalyvauju seminaruose bei mokymuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo temomis, o įgytų žinių bei patirties sintezę siekiu pritaikyti praktikoje. Viliuosi, kad mūsų darželio lankytojams galėsime pasiūlyti bene kokybiškiausias ugdymo galimybes Klaipėdos rajone“, – teigė R. Prunskaitienė.

Augs vaiko patirtis ir gebėjimai
Pasak Ugdymo vadovės, didelį dėmesį kolektyvas skiria vaiko patirtiniam ugdymui per žaidimus, eksperimentavimą, tyrinėjimą, situacijų, kuriose vaikai gali dirbti bendradarbiaudami ir padėti vieni kitiems siekti bendrų tikslų, gausa ir įvairove.
R. Prunskaitienės teigimu, ugdymo turinys ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse bus modeliuojamas per ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymą bei įgyvendinamas per teminius projektus, kuriais siekiama ugdyti vaiko socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.

Kiekvieną kompetenciją sudaro ugdytinos vertybinės nuostatos, jo amžiaus tarpsnį atitinkantys gebėjimai, žinios, supratimas, vaiko patirtis. Visos šios kompetencijos glaudžiai tarpusavyje siejamos ir integruojamos.

Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai bus ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu ne tik grupėse, bet ir renginiuose, sporto varžybose, kelionėse, išvykose, taip pat namuose, šeimoje.

Apie Židonių šeimą
"Esame vaikai a. a. Profesoriaus, technikos mokslų habilituoto daktaro, išradėjo, inžinieriaus, atkurtos Lietuvos Trečiosios vyriausybės ministro, Taikomųjų mokslų akademijos prezidento, Viliaus Židonio.
Profesorius Vilius Židonis užaugo šviesuolių šeimoje – jo senelis Simonas Gumbelevičius buvo knygnešys, tuometinės Lietuvos vyriausybės apdovanotas aukso medaliu už nuopelnus Lietuvai ( 1932 m.). Net trys knygnešio vaikai tapo mokytojais. Jauniausia duktė, Apolonija Gumbelevičiūtė (Židonienė), talentinga pedagogė, ištekėjusi už darbštaus ūkininko Juozo Židonio, susilaukė net 5 vaikų. Kaip ir daugelis Lietuvos šviesuolių, šeima neišvengė Sibiro tremties, tačiau sugebėjo išmokslinti visus 5 sūnus (visi baigė aukštąjį mokslą, tapo inžinieriais), o du iš jų – Vilius ir Ipolitas – tapo profesoriais.
V. Židonis parengė 21 mokslų daktarą (tarp kurių šiandien 5 habilituoti daktarai, profesoriai), 70 išradėjų (pats yra 150 išradimų autorius), sukūrė fasavimo automatų konstravimo teorinius pagrindus, parašė apie 140 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, yra išleidęs 2 mokslines knygas (dar dviejų – bendraautoris). 1982 m. jam paskirta Valstybinė premija.


V. Židonio vaikai:
Vyriausias sūnus Vytautas Židonis – mechanikos inžinerijos mokslų daktaras, taip pat ir jo vyresnysis sūnus Audrius. Vytauto žmona Raimonda Židonienė – choro dirigentė ir pedagogė. Šeima turi du sūnus.
Dukra Violeta Židonytė – rašytoja, dailininkė-dizainerė, dailės ir dizaino pedagogė-ekspertė, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė, parašiusi 17 knygų, surengusi per 30 personalinių parodų, vaikų dailės studijos „Džiuginta“ įkūrėja bei vadovė. Turi du vaikus.
Sūnus Lukas Židonis – energetikos inžinierius, informatikas, verslininkas. Luko žmona Katerina Židonienė – laboratorinės medicinos gydytoja, karo medicinos gydytoja, Lietuvos sporto universiteto doktorantė, turi karo medicinos karininko (kapitono) laipsnį. Šeima turi tris vaikus.
Jauniausias sūnus Dalius Židonis – dietetikas, kvalifikuotas Lietuvos ir tarptautinis sveikatingumo instruktorius bei asmeninis treneris, registruotas REP‘s ir E-reps Anglijos ir Europos registrų centre, juodo diržo 4DAN Goju-ryu karate mokytojas (meistras) ir GKC GLOBAL Goju – ryu karate Shibucho (techninis) vadovas Lietuvai, klubo, kuriame treniruojasi daugiau nei 130 narių Slengiuose „Karate visiems“ vadovas ir treneris, „Slengių bendruomenės“ pirmininkas , „Ankstyvosios edukacijos centras“ savininkas ir įkūrėjas. Daliaus žmona Aurelija Židonė – grožio specialistė, dėstytoja grožio mokyklose, „Ankstyvosios edukacijos centro“ interjero kūrėja. Šeima turi sūnų."

Daugiau naujienų

Copyright © 2024 Gargždai United Privatumo politika
apartmentcamera-videomap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram