Fotografijų galerijos

Savivaldybės vadovus ir politikus kaltina mobingu, nepagarba ir pinigų švaistymu

2022/04/29 1:34
Reda Baltinaitė
Skaitymo laikas: 6 minutės
129

Panašu, kad kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų rinkimų kampanija prasideda ir Klaipėdos rajone. „Gargždai United“ jau trečią kartą gauna pseudonimu „žemės kirmėlės“ pasivadinusio veikėjo ar veikėjos anoniminį laišką, kuriais pranešami vietos politikos skandalai.
Šįsyk keliami klausimai apie darbo atmosferą Klaipėdos rajono savivaldybėje, darbuotojų patiriamą mobingą ir nepagarbą, iš darbo išeinančius geriausius specialistus. Taip pat domimasi, ar nešvaistomi biudžeto pinigai savivaldos vadovų kelionėms „valdiškais“ automobiliais su vairuotojais į renginius ir susitikimus ne darbo laiku.
Savivaldybė tikina, kad jokių skundų raštu dėl patiriamos nepagarbos ar mobingo nėra gavusi. Tačiau Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga nuolat sulaukia darbuotojų skundų ne tik dėl savivaldybės vadovų, bet ir Tarybos narių nepagarbos.

Po anoniminių laiškų – skandalai
Priminsime, kad „žemės kirmėlės“ pirmiausiai pranešė apie Rasos Petrauskienės komandiruotę į Briuselį darbo laiku. Po kilusio skandalo, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, grįžusi iš kelionės, atsisakė komandiruotpinigių.
Antras „žemės kirmėlių“ laiškas atskleidė, kad Tarybos narė konservatorė Rasa Linkienė teikė vyro pasirašytas sąskaitas išlaidoms už Tarybos narės veiklą pagrįsti.
Šį atvejį tyrė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, kuriai R.Linkienė pateikė paaiškinimą Komisijai, „kad išmokos už 2021 m. vasario mėnesio Tarybos nario veiklos išlaidas negavo, nes atsisakė.“ Etikos komisija konstatavo, kad R.Linkienė nepažeidė Kodekso ar institucijos, kurioje ji eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.
Tyrimo išvada buvo padaryta remiantis vasario mėnesio dokumentais, nekreipiant dėmesio į faktą, kad buvo paviešinta ir neatšaukta tokia pat sausio mėnesio sąskaita, kurios komisijos nariai, matyt, „nematė“.

Kaltina mobingu ir švaistymu
Cituojame prieš savaitę gautą trečiąjį „žemės kirmėlių“ laišką.
„Po žiemos miego ir pagaliau turėdamos daugiau laisvo laiko iš po žemių išsirango kirmėlės. Juk kažkam reikia papurenti tą užsistovėjusią dirvą. Pasiilgot?
Ar pastebėjot, kad iš savivaldybės pradėjo bėgti darbuotojai, o „Facebook“ mirga darbo skelbimais? Ir traukiasi ne nauji, o ilgus metus čia dirbę žmonės. Kyla klausimas, kodėl? Ir kodėl būtent pastaruoju metu?
Atsakymo toli ieškoti nereikia. Skamba Gargždai ir visas rajonas, kaip viena vedėja traukdamasi iš pareigų aiškiai įvardijo, kad to priežastis – gerb. Ligita – pilkoji valdančiosios daugumos kardinolė, ir jos viražų bei ultimatumų politika. Teko girdėti, kad ponia net kėlė ultimatumus dėl to, kas vadovaus naujam kultūros skyriui, nes kalbama, kad norėjo įkišti savo kandidatą.
Žinoma, galėtume sakyti, kad nesąmonė, negi šiais laikais. Bet žinot, tų, kuriems teko garbė pažinti šį žmogų ir jo darbo metodus, tai absoliučiai nestebina.
Darbuotojai skundžiasi grasinimais, mobingu, nepagarba. O kur dar absoliutus ponios nesusivokimas ir mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas savo tikslams pasiekti.
Na, pavyzdžiui, savivaldybės „škodos“ vežioja ją į renginius net ir ne darbo metu. Paklauskit, kiek tarybos nario lėšų, kurie skiriami iš mokesčių mokėtojų pinigų ji panaudoja, pavyzdžiui, kurui? Atsakymas – visus. Nors visur ir vyksta su savivaldybės transportu ir žinoma vairuotojais. Kai įpratęs dešimtmečius ne iš savo kišenės gyventi, tai ir negaila, matyt. Klausimai keli. Ar mums rajono gyventojams tai tinka? Kiek ilgai dar ruošiasi kentėti direktorius? Ir išvis, kur valdžios žmonių stuburas ir principai?“

Skundų nebuvo?
Paprašėme laiške išdėstytas prielaidas pakomentuoti ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininkės Laimos Tučienės.
Klaipėdos rajono savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja
Ernesta Badalova pateikė komentarą Administracijos vardu. Pasak jos, administracija nėra raštu gavusi oficialių skundų dėl grasinimų, mobingo, nepagarbos darbuotojams savivaldybėje.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje per 2021 metus iš darbo atleisti 29 darbuotojai, priimti – 34.
Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybė informavo, kad tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės numato, kad prireikus (komandiruočių, referendumų, rinkimų, renginių metu, priimant svečius ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais) automobiliai tarnybinėms reikmėms gali būti naudojami ne darbo valandomis, poilsio ir švenčių dienomis.
Pasak E.Badalovos, Klaipėdos rajono savivaldybės transportu tarnybinėms reikmėms gali naudotis visi Administracijos darbuotojai, Savivaldybės vadovai. Kuro limitai vadovams, skyriams ar darbuotojams nėra nustatyti.
„Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos reglamente numatyta, kad Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, kompiuterinės technikos nuomos, transporto išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį mokama ne didesnė kaip 300 eurų dydžio išmoka atsiskaitytinai. Šias lėšas galima naudoti Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui (įskaitant ir kurą), techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietų įsigijimui,“ – rašoma savivaldybės atsakyme.

Darbuotojų negerbia ir politikai
Kaip „Gargždai United“ sakė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Laima Tučienė, profsąjunga nuolat sulaukia administracijos darbuotojų nusiskundimų dėl politikų kreipimosi elektroniniu paštu ar žodžiu su prašymais ir reikalavimais pateikti įvairią informaciją, atlikti tam tikrus veiksmus.
Pasak L.Tučienės, neretai pasitaiko, kad tai daroma nesilaikant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento VIII skyriaus „Tarybos narių paklausimai“ nuostatų (kreipiasi elektroniniu paštu, ne tarybos posėdžio metu kreipiasi žodžiu, kreipiasi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais nesusijusios informacijos ir pan.).
„Gana dažnai politikai ir politinio pasitikėjimo vadovai tiesiogiai ateina į kabinetus ir nurodinėja darbuotojams, ką jie, kaip ir kada turi padaryti, neretai pamiršdami, kad valstybės politikai, tame tarpe ir išrinkti savivaldybės Tarybos nariai, savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, kuris reglamentuoja valstybės politikų elgesio viešajame gyvenime principų – pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo, nešališkumo – ir reikalavimų pagrindus, taip pat priemones, užtikrinančias valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už šio kodekso nuostatų pažeidimus, – sakė L.Tučienė. – Deja, reali praktika rodo, kad kai kurių Klaipėdos rajono savivaldybės politikų elgesys galimai neatitinka minėto kodekso principų ir nedaro garbės savivaldybės tarybos nariams bei savivaldybės tarybai, kaip savivaldybės institucijai. Mūsų politikai pamiršta, kad administracijos darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Direktoriui, jie vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, o ne politikų nurodymais.“
Profsąjungos pirmininkės teigimu, ne kartą susitikimuose su meru, kitais savivaldybės vadovais profsąjungos atstovai kėlė klausimą dėl subordinacijos trūkumo tarp politikų ir administracijos vadovų ir darbuotojų sprendžiant darbinius klausimus, deja, ši praktika ir šiuo metu tebegyvuoja.

Taiko psichologinį spaudimą?
L.Tučienė neslėpė, kad profsąjunga nuolat sulaukia įvairiausių signalų dėl galimai netinkamo ir nepagarbaus kai kurių savivaldybės vadovų bei politikų ar politinio pasitikėjimo vadovų elgesio, psichologinio spaudimo administracijos darbuotojų atžvilgiu.
„Praėjusią savaitę vykusiame ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime, ataskaitoje už 2019-2021 metus minėjau, kad nemaža dalis darbuotojų jautė didžiulius darbo krūvius, tiesioginį psichologinį spaudimą, nepagarbą iš buvusio administracijos direktoriaus ir kitų vadovų bei politikų. Darbuotojai jautė didžiulę psichologinę įtampą, visus lydėjo nesaugumo jausmas ir pan. Džiaugiamės, kad šiuo metu situacija yra pagerėjusi ir administracijos direktorius daro viską, kad būtų kalbamasi su darbuotojais, atsižvelgiama į jų nuomonę ir kad būtų priimami patys geriausi sprendimai, – sakė L.Tučienė. – Ne kiekvienas iš mūsų sugebame apginti save, ne kiekvienas ryžtamės raštu ar ir žodžiu informuoti savo darbdavį apie netinkamą vieno ar kito politiko ar skyriaus vedėjo elgesį, tai nėra lengva, todėl dažnas pasirenkame kitą, ramesnį kelią. Mobingą įrodyti taip pat nėra lengva. Kita vertus, darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujanti savo narius, visada padės. Galima kreiptis ir raštu, ir žodžiu visais svarbiais klausimais ir nebijant, kad bus paviešintos besikreipiančių vardai ir pavardės. Profesinė sąjunga, atstovaudama ir gindama savivaldybės administracijos darbuotojų socialinius, ekonominius, profesinius bei teisinius interesus, ir sudėtingiausiais atvejais, kreipsis į vadovus, ar atitinkamas institucijas sprendžiant šiuos klausimus, kaip ne kartą jau buvo padaryta ir bus daroma ateityje“, – žadėjo Klaipėdos rajono savivaldybės profesinės sąjungos pirmininkė L.Tučienė.

Daugiau naujienų

Copyright © 2023 Gargždai United Privatumo politika
apartmentcamera-videomap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram